lauantai 30. marraskuuta 2013

Ajatuksia marraskuulta.

Marraskuussa käytiin Osuuspankin edustajistovaali. Itse lähdin mukaan vaaliin pyydettäessä, en edes tiennyt mihin oikeastaan lupauduin jos menisin läpi. Mahdollisuuksiini päästä edustajistoon pidin varsin pienenä, 29.11. julkaistut tulokset yllättivät itseni. Edustajistoon pääseminen ei ollut vieläkään mahdollista, mutta monta kovaa nimeä jäi taakse katsoessani annettuja äänimääriä. Kiitos kaikille jotka äänestivät minua.

Sini Saarela on puhuttanut ihmisiä kovasti, varsinkin sen jälkeen kun hänet vietiin Murmanskilaiseen vankilaan odottamaan oikeudenkäyntiä. Omasta mielestäni tempaus oli hyvä näkyvyyden kannalta, Antarktiksen öljyn poraus sai näkyvyyttä. Siitä alkoikin sitten Saarela show, Siniä syytettiin piratismista, huliganismista ja ties mistä. Syytteiden lukua hän joutui odottamaan vanhassa vankilassa, häntä kuskattiin junalla kymmeniä tunteja, tulkki pääsi paikalle joskus, jne. Jokainen on varmasti lukenut nämä jutut lehdistä moneen kertaan.

Tarkkaan harkittua medianäkyvyyttä Green Peacelta, hyvin organisoitu operaatio joista yksikään käänne ei tullut yllätyksenä, vaikka lehdistä näin saattoi olettaa. Sini julisti lain rikkomisen olevan sallitua silloin kun kyseessä on yhteinen hyvä, kuka sen hyvän määrittelee. Päivi Räsästä vaadittiin eroamaan lausunnoistaan joissa hän hyväksyi lain rikkomisen raamatun opettaessa toisin. Kaksi henkilöä joilla on hyvä tarkoitus, toiselle vaaditaan eroa ja toiselle työnnetään teetä ja sympatiaa.

Mietin hetken seurauksia joita aktivistien toimita olisi voinut saada aikaan. En tunne öljyn porauslauttojen rakenteita tai laitteistoja, joten mietin millaista vahinkoa omalla työpaikallani voisi sattua. Väärän venttiilin kääntäminen voisi aiheuttaa mittavat tuotannolliset tappiot, laitteistovaurioita ja luonnon katastrofin. Lisäksi huoli alueella liikkuvista maallikoista, joiden liikkeitä ei voi ennakoida millään tavalla. Sama kuin aiemmin EVR:n vapautti satoja minkkejä luontoon eläintenoikeuksien puolesta, samalla tuhoten elinkeinon monelta henkilöltä ja aiheuttaen vieraslajin pääsyn maastoon tuhoamaan luontaisia lajeja. Suurin osa minkeistä kuoli kun ei löytänyt ruokaa luonnosta.

Green Peace tekee arvokasta työtä luonnon puolesta, miten työtä tehdään pitäisi miettiä hieman tarkemmin. Venäjälle järjestetty operaatio oli media arvoltaan varsin mittava ja hienosti suunniteltu, nyt se pitkittyessään alkaa kääntymään itseään vastaan. Aktivistit tiesivät mihin ovat ryhtymässä, edessä voisi olla vuosien vankeus Venäjällä vanhoissa vankiloissa, kurjissa olosuhteissa ilman yhteyksiä kotimaahan ja ystäviin. Sini ystävineen on suorittanut aiemmin useita rikkeitä Suomessa saaden niistä tuomiot, nyt hän on laajentanut toiminta-alueensa kansainväliseksi.

Mitä sitten tehdä Saarelalle ja muille aktivisteille? Mikäli heidät halutaan kotiin lopetetaan tilanteen seuraaminen mediassa, annetaan aktivistien tulla tuomituksi ja kärsiä rangaistukset. Venäjä on päättänyt jakaa tuomiot, perääntymään he eivät lähde tässä vaiheessa. Mitä isompaa meteliä aiheesta pidetään sen kovemmat tuomiot aktivisteille tulee.

torstai 24. lokakuuta 2013

Oulu tuhoaa maineensa pyöräilykaupunkina

Oulussa pyöräily liikennemuotona on ollut minun elinaikani vahva, valitettavasti pyöräily vähenee ihmisten siirtyessä yksityisautoiluun. Suuntauksen pitäisi olla juuri päinvastainen, autoilua pitäisi vähentää, suosia joukkoliikennettä ja pyöräilyä. Mitä tekee Oulun kaupunki? Oulun keskusta halutaan rakentaa tukkoon ja hankaloittaa pyörällä liikkuvien ihmisten asiointia keskustussa entisestään.

Hallituskadusta halutaan rakentaa kävelyn asemaa korostava bulevardimainen ratkaisu, jossa muutkin liikennemuodot ovat mahdollisia. Pyöräilijöille toteutetaan Oulun ensimmäiset pyöräilykaistat tälle alueelle. Pyöräkaistat jotka johtavat rautatienkadulta uusikadulle on hyvä alku, joka kaipaa jatkoa nopeasti. Rautatiekadun päähän pääsee pyöräilemällä rautatiekatua pitkin, uusikadun puoleisessa päässä voi matkaa jatkaa useampaan suuntaan.

Arinan suunnitelmat isokadun kattamiseksi ovat muuttuneet, kuin Lemminkäisen matkakeskus asuinrakentamiseksi. Tilan piti olla vapaasti kaikkien liikuttavissa ympäri vuorokauden, uusimmissa suunnitelmissa tarkoitus on sulkea kauppurienkadun ja pakkahuoneenkadun välinen tila yöksi. Onko suunnitelmissa huomioitu eri käyttäjäryhmiin kohdistuvat vaikutukset, keskustan asukkaat ovat jo ilmaisseet huolensa omasta turvallisuudestaan.

Keskustan ohittamiseksi pohjois-etelä suunnassa polkupyörällä jää tulevaisuudessa vain pari reittiä, aleksanterinkatu ja uusikatu. Idästä torille toivottavasti muotoutuu hallituskadun kautta järkevä väylä rantaan. Saaristonkatua pitkin pääsee, kun muistaa muutaman pikku jutun.

Uudenkadun risteyksen jälkeen siirry ajoradalle, Anttilan lastauslaituri sijaitsee tällä välillä, muista väistää vastaan tulevaa liikennettä. Isokadun jälkeen siirry kevyen liikenteen väylälle, tällä pätkälle on yksi vilkkaimmista linja-autopysäkeistä. Kirkkokadun ja aleksanterin väli ajetaan autojen seassa mukulakiveä pitkin. Aleksanterinkadun jälkeen siirry kadun vasemmassa reunassa kulkevalle kevyen liikenteen väylälle, miten se tapahtuu parhaiten on itsellä vielä mietinnässä.


Oulussa pitää alkaa tekemään töitä pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseksi, muuten näiden liikennemuotojen osuus tulee romahtamaan asutuksen siirtyessä yhä kauemmas keskustasta. Vanhalla maineella ja ratkaisuilla ei homma enää toimi.

sunnuntai 29. syyskuuta 2013

Tasa-arvo kuuluu kaikille

Vuoden 2013 alussa Oulu sai uudet luottamushenkilöt edustamaan 190 695 henkilöä. Asukasluvultaan Suomen viidenneksi suurimman kaupungin tasa-arvoasioita alkoi hoitaa uusi toimikunta. Tasa-arvotoimikunnassa on kantavana voimana asiaan sitoutunut luottamushenkilöiden joukko, joka on osallistunut kokouksiin ja koulutuksiin innokkaasti.

Ensimmäiseksi tehtäväkseen toimikunta otti tasa-arvosuunnitelman ja siihen liitetyn yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisen, edellinen suunnitelma on vuodelta 2007. Päivitetyn suunnitelman pohjalta on helpompi lähteä viemään asioita eteenpäin. Yhtenä askeleena kohti parempaa, tasa-arvotoimikunta ehdottaa kaikkiin kaupungin prosesseihin nimettäväksi tasa-arvovastaavat vuoden 2013 aikana. Samalla kaupungin johto sitoutetaan ajattelemaan tasa-arvoasioita uudella tavalla.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Peruskirja esittää keskeisiä periaatteita, joilla kunnat voivat edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa toiminnan valmistelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa. Miesten ja naisten välisen tasa-arvon lisäksi pitää huomioida eri ikäluokkien ja väestöryhmien tasa-arvo.

Tasa-arvotyön keskeinen periaate on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kaikille asukkaille, jossa sukupuolinäkökulma on vain yksi osa-alue. Miesten tasa-arvoinen kohtelu on noussut monissa keskusteluissa esiin kuluneen vuoden aikana. Miten estetään miesten, erityisesti nuorten miesten syrjäytyminen yhteiskunnasta? Huhtikuussa pidetystä työpajasta, Kuntaliiton seminaarista ja tutustumisesta Vantaan kaupungin tasa-arvotyöhön saatiin joitain ideoita.

Koulutukseen ja työelämään liittyviin tasa-arvokysymyksiin pitää kiinnittää huomiota. Eduskunta hyväksyi ILO:n samapalkkaisuussopimuksen yksimielisesti 23.10.1962. Kaksi vuotta kestäneiden neuvotteluiden jälkeen SAK ja STK päättivät poistaa erilliset naispalkkataulukot ja määräykset työehtosopimuksista vuoteen 1966 mennessä. Naisten euro on viidenkymmenen vuoden aikana tapahtuneesta kehityksestä huolimatta vain 0,85 euroa.Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja

Markku Eilola-Jokivirta.

Kirjoitus on julkaistu Lueppa-lehdessä syyskuussa 2013

sunnuntai 31. maaliskuuta 2013

Pääsiäsenä parannellaan oloa

Mikä on tehokkaampaa ajankäytöä kuin sairastaa vapaa-aikana. Talvikilometrikisa on melkein lopuillaan, ulkona mainio lenkkeilykeli ja minä sisällä naputtelemassa tietokonetta. Lapset ilmeisesti tuoneet tullessaan jonkin lastentaudin, jota nyt saa itse potea. Kurkku kipeänä aamuun ankeaan, ei oikein nyt kyllä tuo ankeus natsaisi. Parempi sairastaa nyt kuin viikolla, kun on sopinut menoa miltei joka illalle.

Tasa-arvotoimikunnan kanssa istuttiin ensimmäinen kokous, asioita saatiin vietyä hieman eteenpäin. Tasa-arvosuunnitelmia on kaupungin eri organisaatioissa huonosti tehtynä, pitänee patistaa tekemään suunnitelmat valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Syksyllä annetaan yhdelle innokkaalle opiskelijalle mahdollisuus näyttää kyntensä ja päivittää kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ajantasalle. Ilmaiseksi sitä ei tarvitse tehdä, yhteisöpalveluiden kautta maksetaan ihan oikeaa palkkaa työstä. Hämmästyttävän vähän tuntuu kaupunki käyttävän yliopisto-opiskelijoita hyväksi erilaisissa tehtävissä.

Keskiviikkona käytiin katsomassa vasemmisto plussan organisoima esitys elokuvasta Hilton elkokuvateatteri starissa. Esityksen jälkeen käytiin keskustelua nuorten syrjäytymisestä ja siitä miten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä. Elokuvasta kävi selvästi ilmi pahoinvoinnin juontavan juurensa jopa kolmanteen sukupolveen taakse päin. Ennalta ehkäisy olisi huomattavasti tehokkaampaa, kuin oireiden hoito laitoksessa. Suosittelen elokuvan katsomista kaikille.

Puoluekokous on kesäkuussa Tampereella, yksi viikonloppu lisää reissua tiedossa. Lupauduin ehdolle ja nyt käydään tiukkaa vaalikampanjaa puolueen sisällä edustuspaikoista. Omat kuviot kesän suhteen ovat vielä täysin auki ja pitää laittaa varalta noille päiville vapaita varaukseen. Kesän työkuviot näyttävät selviävän vasta toukokuun lopussa.

Kotirintamalla on tullut touhuttua jotain pientä. Valkoiset seinät alkoivat ahdistamaan ja lopulta saatiin yksi makuuhuoneen seinä tapetoitua. Parvekkeen betoninen lattialaatta ei ole kovin mukava jalalle, joten sinne naputeltiin puurallia jalan alle lämmittimeksi ja pehmikkeeksi. Lasten kanssa on sentään jotain aina välistä ehtinyt touhuta.

perjantai 15. helmikuuta 2013

Tehokas viikko

Tämä viikko on mennyt siviilitöiden osalta varsin nopeasti, tekemistä ollut ihan riittävästi niille kolmelle päivälle, jotka ehtinyt työmaalla olla. Keskiviikko ja torstai menivät mukavissa merkeissä Winter Cycling Congress tapahtumassa, johon kaupunginhallitus minut nimesi osallistumaan.

Aktiivisena pyöräilijänä moni asia oli tuttua, mutta kyllä sieltä löytyi myös paljon uutta tietoa pyöräilyn kehittämiseksi Oulussa. Kaksi päivää englanninkielisiä luentoja, joista vielä sai suurimmaksi osaksi selvää reilut kaksikymmentä vuotta vanhoilla lukion opinnoilla. Onhan tuota kieltä tullut siviilissä senkin jälkeen harrastettua kohtalaisesti ulkomaalaisten kanssa keskusteluissa.

Kirjoittelin pyöräilyblogiin aiheesta hieman pidemmästi niin ei siitä sen enempää, linkistä voi käydä tutkimassa enemmän, jos aihe kiinnostaa.

Tasa-arvotoimikunnan asioita päästiin vihdoin viemään eteenpäin, kun kävin Oulu 10:ssä istumassa palaveria Pasi Laukan ja Merja Niemelän kanssa. Ensi vaikutelma vahvistui ja uskon yhteistyöstä tulevan varsin hedelmällistä.

Toimikunnalle saatiin sovittua ensimmäinen kokouspäivä ja alustavaa suunnitelmaa kevään ja kesän suhteen. Innolla odotan millaiset henkilöt löytyvät nimien ja internetin ihmemaailmassa tehtyjen hakujen takaa. Toivottavasti saadaan hyvä aktiivinen toimikunta, joka tulee ottamaan aktiivisesti kantaa asioihin.

Tasa-arvolla viitataan yleensä Suomessa miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvo tarkoittaa erityisesti kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Näin hienon merkityksen wikipedia antoi sanalle tasa-arvo.

perjantai 1. helmikuuta 2013

Nimeäni on käytetty väärin

Parin päivän aikana on tullut vastaan kaleva.fi sivustolla kommentteja jotka on kirjoitettu minun nimellä. Nimimerkiksi on laitettu minun sukunimeni. Asiallisia kommentteja sinällään mutta vailla totuutta. Kommentit havaittuani olen pyytänyt moderaattoria poistamaan kyseiset kommentit, ja nopeasti ne ovat poistuneetkin sivustolta. Valitettavasti kirjoitettu teksti on silti mahdollista kaivaa esiin hakukoneilla.

Herää kysymys kuinka moneen paikkaan tietämättäni kommentoidaan minun nimissä? Mikäli havaitsette jossain tälläistä tapahtuvan niin toivottavasti lähetätte siitä minulle viestin mahdollisimman pian, jotta mahdolliset väärinkäytökset nimen suhteen saadaan poistettua.

Kalevan juttutupa ja uutiskommentit ovat paikkoja joita ei juurikaan tule seurattua, yleensä kommentointi on sitä tasoa ettei siellä voi kuin pahoittaa mielensä. Parannusehdotuksena laitoin lehdelle pakollisen rekisteröitymisen ennen kuin kommnetteja pääsee kirjoittamaan. Näin saataisiin kommenttien tasoa nostettua ja väärinkäytökset karsittua pois.

tiistai 29. tammikuuta 2013

Luottamuksellista toimintaa

Tämän päivän Kalevassa Kari Sankala kertoi Oulun kaupungin luovuttaneen tasa-arvon miesten käsiin. Katselin valittujen listaa ja tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajiston muodostaa kaksi miestä joista minä tulen kolistelemaan nuijaa varsinaisena puheenjohtajana.

Jäseniksi toimikuntaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi tulee kolme naista ja kaksi miestä. Tasa-arvotoimikunta ei ole vältämättä enää ihan mitään sanomaton paikka. Kuitenkin jäsenistö onnistui kalastamaan vaaleissa toistasataa ääntä / jäsen.

Budjetti taitaa olla toimikunnalla varsin pieni, mutta sentään jonkinlainen että päästään ponnistamaan ylös päin tulevaisuudessa. Odotan mielenkiinnolla tulevaa tointa ja sen mukanaan tuomia juttuja. Taustatukea varmasti tulen pyydettäessä saamaan ja asioihin annetaan syventävää tietoa tarvittaessa ja pyydettäessä. Tänä päivänä luottamustoimen hoitaminen ei ole yksin puurtamista vaan käytössä olevien verkostojen käyttöä.

Kiitos kaikille luottamuksesta jotka ovat mahdollistaneet tämän paikan minulle.

sunnuntai 27. tammikuuta 2013

Pössyttelyä

Paavo J. Heinosen avautuminen kokeiluistaan on nostanut keskustelua valtuutetun toiminnasta. Olen miettinyt tätä tapahtumaa ja selvitellyt omaa kantaani aiheeseen kannabis ja sen laillistaminen. Tätä mietiskelyä olisi tuskin tullut tehtyä ellei tuntisi ja seuraisi Paavon facebook sivua.

Kannabiksen haittoja puolustellaan vähäisiksi, ainakin käyttäjien puolella. Osa lääkäreistäkin tuntuu olevan tätä mieltä, ainakin kun verrataan ainetta alkoholiin ja tupakkaan. Alkoholin ja tupakan haittavaikutukset terveydelle tiedetään ja mikäli ne keksittäisiin nyt ei niitä saisi missään tapauksessa myydä tai käyttää.

Olen siis käynyt päässäni keskustelua siitä olisiko kannabis laillistettava Portugalin mallin mukaan vai ei. Käyttäjiä joka tapauksessa on mutta mikä on oikea kuvio suhtautua käyttöön? Käytön dekriminalisointi olisi ehdottomasti hyvä, silloin käyttäjillä olisi helpompi tunnustaa käyttö ilman vankila tuomiota ja hakeutua hoitoon. Rangaistusten sijaan pitäisikin pyrkiä käyttäjien hoitoon ohjaukseen.

Myynnin ja välittämisen suhteen nykykäytäntö on mielestäni parempi, rangaistavuus pitää säilyttää. Huumausaineiden käyttö pitää jollain rahoittaa, jos rahat ei riitä se rahoitetaan rikoksia tekemällä. Lasken tähän mukaan myös alkoholin käytön. Mahdollisuuksien mukaan pitäisi silti pyrkiä ongelmat selvittämään hoitamalla ei rankaisemalla.

Oma kantani aineiden käyttöön on kiellettyjen aineiden käyttöön on ehdoton ei. Toisinaan ihmisellä on tarve turruttaa tietoisuuden tajunsa ja se on tehtävä niillä keinoin kun se on laillista. Laiton käyttö synnyttää laittomia markkinoita jotka tuovat mukanaan omat lieveilmiönsä.

Kannabista käytetään käsittääkseni myös lääketieteessä kivun lievittäjänä, silloin kun käyttö on valvottua ja sille on perusteet niin päästään taas uudelle aaltopituudella aineen kanssa. Lääketeollisuus tekee jatkuvasti yhä tehokkaampia kemikaaleja joilla saadaan kivut voidaan lievittää, ei siihen tarvita kannabista.

Keskustelua on käyty Kalevan pääkirjoitusta myöden onko Paavo oikea henkilö valtuutetuksi? Mielestäni on, kuntalaiset ovat hänet sinne valinneet antamalla äänensä hänelle. Paavon poissaoloa kokouksista on ihmetelty, nopeasti somesta löytyi Paavon kannabiskokeilut mutta poissaolojen syyn etsiminen oli ilmeisesti liian vaikeaa pääkirjoittajalle.