sunnuntai 29. syyskuuta 2013

Tasa-arvo kuuluu kaikille

Vuoden 2013 alussa Oulu sai uudet luottamushenkilöt edustamaan 190 695 henkilöä. Asukasluvultaan Suomen viidenneksi suurimman kaupungin tasa-arvoasioita alkoi hoitaa uusi toimikunta. Tasa-arvotoimikunnassa on kantavana voimana asiaan sitoutunut luottamushenkilöiden joukko, joka on osallistunut kokouksiin ja koulutuksiin innokkaasti.

Ensimmäiseksi tehtäväkseen toimikunta otti tasa-arvosuunnitelman ja siihen liitetyn yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisen, edellinen suunnitelma on vuodelta 2007. Päivitetyn suunnitelman pohjalta on helpompi lähteä viemään asioita eteenpäin. Yhtenä askeleena kohti parempaa, tasa-arvotoimikunta ehdottaa kaikkiin kaupungin prosesseihin nimettäväksi tasa-arvovastaavat vuoden 2013 aikana. Samalla kaupungin johto sitoutetaan ajattelemaan tasa-arvoasioita uudella tavalla.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Peruskirja esittää keskeisiä periaatteita, joilla kunnat voivat edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa toiminnan valmistelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa. Miesten ja naisten välisen tasa-arvon lisäksi pitää huomioida eri ikäluokkien ja väestöryhmien tasa-arvo.

Tasa-arvotyön keskeinen periaate on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kaikille asukkaille, jossa sukupuolinäkökulma on vain yksi osa-alue. Miesten tasa-arvoinen kohtelu on noussut monissa keskusteluissa esiin kuluneen vuoden aikana. Miten estetään miesten, erityisesti nuorten miesten syrjäytyminen yhteiskunnasta? Huhtikuussa pidetystä työpajasta, Kuntaliiton seminaarista ja tutustumisesta Vantaan kaupungin tasa-arvotyöhön saatiin joitain ideoita.

Koulutukseen ja työelämään liittyviin tasa-arvokysymyksiin pitää kiinnittää huomiota. Eduskunta hyväksyi ILO:n samapalkkaisuussopimuksen yksimielisesti 23.10.1962. Kaksi vuotta kestäneiden neuvotteluiden jälkeen SAK ja STK päättivät poistaa erilliset naispalkkataulukot ja määräykset työehtosopimuksista vuoteen 1966 mennessä. Naisten euro on viidenkymmenen vuoden aikana tapahtuneesta kehityksestä huolimatta vain 0,85 euroa.Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja

Markku Eilola-Jokivirta.

Kirjoitus on julkaistu Lueppa-lehdessä syyskuussa 2013

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti