sunnuntai 7. joulukuuta 2014

Lomarahat ja pekkasvapaat ovat ansaittuja

Mediassa useat tahot ovat vaatineet lomarahojen ja pekkasvapaiden poistamista. Erityisesti yrittäjiä kosiskelevat poliitikot, EK ja pankkien ekonomistit. Seuraamuksia kannattaisi miettiä pidemmälle ennen niiden julkaisemista.

Suomen taloutta on pyritty nostamaan vuodesta 2008 asti yhteistyöllä, palkansaajat ovat joustaneet työnantajien vaatimuksesta, on kuultu lupauksia investoinneista ja työllisyyden paranemisesta. Lupaukset eivät ole toteuneet, irtisanomisten lisäksi ostovoimaa on leikattu raakasti. Osakkeenomistajien tuotto on turvattu vuodesta toiseen, palkansaajien ja veronmaksajien kustannuksella.

Palkansaajien ostovoima on laskenut ja ylityömäärät kääntyneet jyrkkään kasvuun. Irtisanottujen tilalle ei palkata ketään, jäljelle jääneillä teetetään ylitöitä. Vuorotyössä jo sadan vuotuisen ylityötunnin jälkeen lepojaksot jäävät liian lyhyiksi lisäten sairauspoissaoloja, väsyneenä myös tapaturmariski kasvaa huomattavasti. Työtekijöille halutaan pidempiä työuria, samaan aikaan vanhimpia työnnetään työttömyysputkeen työmarkkinoilta.

Työajan pidentäminen tai eläkeiän mekaaninen nostaminen eivät ole ratkaisuja työllisyyden parantamiseksi, oikea ratkaisu on työn tasaisempi jakaminen. Tutkimusten mukaan tehokas työskentelyaika on kuusi tuntia. Erityisesti vuorotyössä kuuden tunnin työvuorot auttaisivat jaksamaan työssä pidempään. Työn jakaminen ei saa johtaa nollasopimuksiin, tai pakottaa tekemään useampaa työtä elannon hankkimiseksi. Työn tasaisempi jakaminen lisää ostovoimaa ja kulutusta, jonka seurauksena työtä on useammalle.

Lomarahojen poistaminen laskisi kulutusta, ajaen pienyrittäjät entistä tiukemmalle. Monella palkansaajalla talous on tiukalla ja lomarahat mahdollistavat kesällä perheen yhteisen ajanvieton. Lomarahat menevät pääsääntöisesti kulutukseen kotimaassa, erityisesti matkailu- ja ravintola-alalle. Yhteisen ajan löytäminen perheelle on tärkeää, toimivat perhesuhteet ennaltaehkäisevät sairastumista tehokkaasti.

Palkansaajien oikeuksien polkeminen tuntuu olevan tällä hetkellä tärkein tavoite. Samaan aikaan käydään neuvotteluja vapaakauppasopimuksista, neuvottelut haluttaisiin pitää mielummin piilossa. Mikäli TTIP-neuvottelut etenevät markkinavoimien haluamalla tavalla, palkansaajien ostovoima tulee tippumaan kymmeniä prosentteja, samalla voimme heittää hyvästit demokraattiselle päätöksenteolle Suomessa.