perjantai 1. toukokuuta 2015

Vappupuheeni Kuusamossa 1.5.2015

Arvoisa Työväen Vappua juhliva kansa, hyvät toverit,


Eduskuntavaalit ovat takana. Työväenpuolueiden kannatus lukemat eivät tukeneet lainkaan sitä henkeä, minkä vaalikentillä olimme aistineet. Kansa huusi punamultaa ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perään, mutta äänestivät ihan päinvastaisesti.
Vasemmistoliiton muista puolueista poikkeava elvytysohjelmamme tuomittiin mediassa velkaa kasvattavaksi, vaikka talousoppineet kääntyivät meidän esittämällemme linjalle vaaleja edeltävien viikkojen aikana. Eduskuntavaalien tappion jälkeen suunta on vain ja ainoastaan ylöspäin. Oulun vaalipiirin vasemmiston 18 ehdokkaasta 11 oli meitä ensikertalaisia, teimme hyvän kampanjan, joka toi ehdokkaille arvokasta oppia kampanjoinnista.
Vaalien valonpilkahduksia olivat meidän nuoret naisehdokkaat kuten Li Andersson ja Hanna Sarkkinen. He nousivat uusiksi kansanedustajiksi huimilla henkilökohtaisilla äänimäärillä.
Hallitusneuvottelut käydään keskustan johdolla, puolueen, joka ennen vaaleja oli väritön hajuton ja mauton. Heidän puheenjohtajansa ei ottanut mitään kantaa. Mutta se riitti kansalle, joka odottaa muutosta. Mutta mitä ne muutokset tulevat olemaan? Silloin saattaa tulla pettymyksiäkin, mutta annettua ääntä ei voi enää muuttaa.
Viikko vaalien jälkeen on heitetty ajatuksia ansiosidonnaisen muuttamisesta starttirahaksi, unohtaen ettei kaikista ole yrittäjäksi, yrittäjyys vaatii liikeidean, markkinat ja pääomaa toiminnan käynnistämiseksi.
Odotan mielenkiinnolla miten tuleva hallitus auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä työllistämään ihmisiä, nimittäin vain päätä silittämällä ja tsemppaamalla ei luoda työpaikkoja. Työpaikkojen luomiseen tarvitaan rahaa, rahaa jota tällä hetkellä ei ole, koska velkaa ei aiottu ottaa lisää. Otetaanko kannustimena käytettävät rahat veroina työläisiltä, vai leikkauksina työttömiltä, lapsiperheiltä, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä.
Vaalitulos lupaa hyytävää oikeistolaista leikkauspolitiikkaa, jonka kohteeksi joutunevat kaikista heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset.
Vasemmistoliitto ei hyväksy julkisten palveluiden alas ajamista, kansalaisille on turvattava julkiset palvelut tasapuolisesti koko maassa. Palveluiden saatavuus takaa ihmisille mahdollisuuden pysyä kotiseudullaan ja pitää koko maa asuttuna. Näinhän vaalivoittaja keskusta lupasi, mutta miten käy, jos keskusta suostuu kokoomuksen mahdottomalta kuullostaviin leikkauksiin. Pelkona on julkisten palveluiden yksityistäminen ja sitä kautta verorahojen karkaaminen ulkomaisille pääomasijoittajille. Julkiset palveluthan ovat näitä ihan tavallisia terveyspalveluja, vanhustenhoitoa, lasten päivähoitoa, peruskoulua, lukiota ja teiden kunnossapitoa. Mistä näistä on varaa leikata? Ei mistään, sanomme me vasemmistoliitossa.
Leikkaamisen sijaan palveluita pitäisi tehdä ihmislähtöisemmiksi, niin ettei kenenkään tarvitse hypätä luukulta luukulle ja ajan saa terveyskeskukseen viikkoja jonottamatta. Eläkeläiset tarvitsevat palveluja mahdollisimman lähelle ja etenkin kotona asumista pitää tukea, omaishoitajista pitää aidosti välittää.
Yksi Vasemmistoliiton perustavoitteista on, että Koulujen opetus tulee olla laadukasta ja tasapuolista.
Entäpä työelämässä? elinkeinoelämän keskusliitto (EK) luo painetta työehtosopimuksien yleissitovuuden purkamiseksi, perusteena Suomen kilpailuaseman parantaminen. Todellisuudessa maahan ei luoda sillä yhtään uutta työpaikkaa, ei myöskään irtisanomissuojaa heikentämällä, koeaikaa pidentämällä, työajan lyhennyksistä luopumalla tai palkkoja alentamalla. Työtä saadaan helpottamalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista, lisäämällä oppisopimuskoulutusta ja nostamalla arvonlisäverottoman toiminnan raja esimerkiksi 25 000 euroon.
EK haluaisi rajata myös työntekijöiden lakko-oikeutta. Työntekijöiden mielenilmaukset ovat johtuneet pääosin työnantajan yt-neuvottelujen aloittamisesta ja työntekijöiden irtisanomisesta. Viime aikoina lentoliikenteessä ja merikuljetuksissa työnantaja on halunnut poistaa yleissitovuuden ja alentaa sitä kautta palkkoja.
Hyvät toverit, tämän vuosituhannen suurimmat häiriköt työmarkkinoilla löytyvät EK:n omasta leiristä. Vuonna 2005 metsäteollisuuden työsulku kesti seitsemän viikkoa ja 2010 joutuivat työsulun kohteeksi elintarviketyöläiset.
Suomi on nostettu aikoinaan metsäteollisuuden voimin siihen asemaan missä nyt ollaan. Metsäteollisuudella on edelleen merkittävä osuus Suomen vientiteollisuudessa. Se on tuonut työpaikkoja myös maaseudulle puun korjuuseen ja kuljetukseen.
Äänekoskelle on tulossa miljardin euron investointi uuteen biotuotetehtaaseen, uusi sellutehdas jonka raaka-aine hankinnat heijastuvat laajalle alueelle luoden uusia työpaikkoja.
Kansainvälisessä vertailussa Suomen metsäteollisuuden työn tuottavuus on kasvanut ripeämmin ja on paremmalla tasolla kuin Ruotsissa tai Saksassa. Palkkaan suhteutettu tuottavuus on Suomessa selvästi kilpailijamaita paremmalla tasolla.

Kansainvälisissä vertailuissa sijoitumme luotettavuudessa jatkuvasti kärkisijoille. Alkuvuonna 2015 Suomi sijoittui 9. Maailman pankin Doing-Business -vertailussa, kun vuoden 2014 vertailussa olimme sijalla 12.

Suomeen tarvitaan teollisuuspoliittinen linjaus, joka ulottuu yli hallituskausien. Liikenteen sujuvuutta voidaan parantaa investoimalla tiestöön, siltoihin ja raideliikenteeseen.

Raakapuun saatavuus teollisuudelle on varmistettava yhteismetsiä luomalla ja tilakokoa kasvattamalla. Täällä Kuusamossa onkin jo suuri yhteismetsä. Metsäteollisuuden tuotantoa on mahdollista kasvattaa hyvin hoidettujen ja kasvavien metsävarojen ansiosta. Biomassan kysynnän arvioidaan kasvavan 30% vuoteen 2020 mennessä. Monimuotoinen metsä on omistajalleen voittoa tuottava, lajirikas ja tukee matkailua, luontokuvaajia ja muita luonnossa liikkujia.
Luonto on meille suomalaisille tärkeä, erityisesti täällä Kuusamossa, niin paikallisille ihmisille kuin matkailijoillekin. matkailu luo alueelle yli 800 työpaikkaa ja tuo yli 90 miljoonan euron tulot vuosittain. Ihmiset tulevat tänne ympäri maapalloa hakemaan elämyksiä ja rauhaa luonnon keskeltä. Meillä ei ole vara uhrata näitä maisemia ja matkailusta saatavia työpaikkoja luonnonrikkauksia hamuaville kansainvälisille yrityksille.jotka vievät voitot mennessään.
Turvallisuuspolitiikka on puhuttanut viime aikoina paljon. Nato keskustelua tullaan varmasti käymään seuraavan neljän vuoden aikana. Kokoomuksen ajama isäntämaasopimus on askel kohti Natoon liittymistä, samoin materiaalihankinnat jotka tehdään Nato yhteensopivina.
Hyvät toverit, Vasemmistoliiton mielestä Suomen on pysyttävänä puolueettomana idän ja lännen välissä, puolueettomuudesta ja rauhanturvaamisesta meillä on pitkät perinteet jotka, tuhottaisiin Natoon liittymällä. Ainut maa jonka kanssa voimme edes harkita puolustusyhteistyötä on Ruotsi.
Vasemmistoliittoa tarvitaan jatkossakin, me olemme nyt ja olemma aina olleet aidosti pienituloisten puolella, puolustamassa julkisia palveluja ja haluamme pitää koko maan asuttuna. Emme saa unohtaa suomalaista luontoa ja hyvinvointi yhteiskuntaa.
Hyvää suomalaisen työn ja työläisten päivää kaikille.