lauantai 10. lokakuuta 2015

Lukiouudistus

Kaupunginjohtaja Pennanen julkaisi 9.10. oman esityksensä budjetiksi vuodelle 2016. Isoin asia koski koulutusta ja 11:ta lukiota, uudistus toteutettaisiin vasta vuonna 2017. Kaupungissa toimii lisäksi Oulun normaalikoulun lukio, Steinerkoulun lukio, eLukio ja Svenska Privatskolan, joita Pennasen esitys ei koske.

Asia herättää tunteita puolesta ja vastaan, erityisesti kaupungin laitamilla, Yli-Kiimingissä, Yli-Iissä, Kiimingissä, Haukiputaalla ja Oulunsalossa. Lähinnä olevan lukion lakkauttaminen tuntuu rajaavan jatko-opintoja merkittävästi. Ammattikoulun jatko-opiskelupaikaksi valinneilla on normaalia kulkea yli vanhojen kuntarajojen, tai muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojen perässä.

Kaupungin lukioista kuusi sijaitsee jo keskustan alueella, näitä lukioita kehittämällä jokaiselle lukiolaiselle voidaan taata parempi kurssitarjonta. Keskustaan lukiolaisten on tultava hakemaan opiskelumateriaalit ja kirjat, keskustan vilkkaus vetää muutenkin nuorisoa.

Suurin haaste tuntuu olevan miten lukiolaiset ehtivät keskustaan. Lukiolaiset ovat aikuisuuden kynnyksellä, heillä on jo tieto ja taito kulkea osana muuta liikennettä. Joukkoliikenteen aikataulut ja reitit on suunniteltava vastaamaan ajan haasteisiin. Reittimuutokset voisivat tukea myös työmatkaliikennettä, kasvattaen käyttäjämäärää julkisessa liikenteessä.

Pienemmissä yksiköissä havaitaan paremmin opiskelijan mahdolliset oppimishäiriöt, masentuneisuus tai kiusaaminen. Opiskelijat ja opettajat ovat tiiviimmin yhteydessä toistensa kanssa, kuin suurissa kampuslukioissa. Madetojan musiikkilukion asema erikoislukiona tulee säilyttää, Haukiputaan lukion sovittaminen samoihin tiloihin ei edistä erikoislukion asemaa.

Haasteena on luoda sopivan kokoiset yksiköt, jotka voivat tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle parhaat mahdolliset työskentely olosuhteet. Mielummin pienempiä yksiköitä lähempänä toisiaan, kuin yksi iso yksikkö.

perjantai 9. lokakuuta 2015

Pohjois-Suomen paperiliittolaisten ajatuksia

Paperiliiton pohjoiset osastot pitivät neuvottelupäivät 8.-9. lokakuuta Kemissä. Paperiliittolaiset ovat huolestuneita hallituksen keinoista puuttua työehtosopimusneuvotteluihin. Hallitus haluaa leikata ostovoimaa ja parantaa siten yritysten kilpailukykyä. 
Aiemmat työnantajamaksujen kevennykset eivät ole tuoneet lisää työpaikkoja, firmat ovat maksaneet osakkeen omistajille huippuosinkoja. Työntekijät ovat jo vuosia parantaneet kilpailukykyä maltillisilla palkankorotuksilla, tehden enemmän töitä vähemmällä työntekijämäärällä. Sairauspoissaolot on paikattu teettämällä ylitöitä, joka johtaa vähäisen henkilökunnan väsymiseen ja uusiin sairauslomiin. 
Kilpailukykyä ei paranneta henkilöstöä vähentämällä, tai työaikaa pidentämällä. Pohjoisen metsäteollisuuden valttina on erinomaisen, pitkäkuituisen raaka-aineen jalostaminen korkealaatuiseksi selluksi ja paperiksi. Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtimalla turvaamme tuotteiden korkean laadun myös tulevaisuudessa. 
Hallituksen suunnittelemat pakkolait ovat uhka toimitusvarmuudelle, joka on erityisen tärkeä pohjoisen tehtaille. Sopimalla yhdessä työehdoista taataan työrauha ja laadukkaiden tuotteiden varmat toimitukset asiakkaille.