tiistai 13. joulukuuta 2016

Kaupunkiliikenteessä tapahtuu

Poliisi tiedotti uusista valvontakameroista hyvissä ajoin ennen niiden käyttöönottoa elokuussa. Siitä huolimatta monet autoilijat haluavat tukea valtiontaloutta vapaaehtoisella rikemaksulla. Päivittäin kaupungilla liikkuvana kevyen liikenteen käyttäjänä olen huomioinut kameravalvonnan alaisissa risteyksissä liikenteen rauhoittuneen. Liikennevaloja kunnioitetaan paremmin ja ajonopeudet ovat laskeneet.
Oulusta löytyy monta paikkaa, joihin kameravalvontaa voitaisiin laajentaa. Oululaiset voisivat kehittää kevyemmän, siirrettävän valvontakameran. Siirrettävällä kameravalvonnalla voistasiin valvoa kevyen liikenteen väylillä autoilua, kaupunkialueella löytyy useita kevyen liikenteen väyliä, joita autoilijat käyttävät oikaisemiseen.
Rotuaarilla huoltoajon piti loppua kivisydämen valmistumisen jälkeen, näin ei kuitenkaan ole käynyt. Kuorma-autot täyttävät alueen aamuisin, pakettiautot pysäköivät alueelle päivisin ja taksit hakevat asiakkaita baarien ovien edestä. Rotuaari voisi olla myös yksi kohde valvonnalle.
Aktiivisena polkupyörän käyttäjänä olen huomannut oululaisten linja-auton kuljettajien suhtautumisen muuttuneen vuosien aikana jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin. Autoilun ammattilaisina he huomioivat kevyen liikenteen erityisen hyvin. Onnikkakuskit osaavat väistämissäännöt ja huomioivat pienemmät kulkijat kireästä aikataulusta huolimatta.

maanantai 14. marraskuuta 2016

Raviradan siirtäminen vaatii ennakointia

Äimärautiolla on ollut ravirata vuodesta 1908 asti, vuonna 2007 raviradalle tehtiin suuri remontti, mm. kavioura sai uuden profiilin. Suomen raviradoista Äimäraution ravirata on toiminut pisimpään samalla paikalla, tästä syystä alueelle on muodostunut vuosien aikana toimiva infra hevosille ja hevosharrastajille.

Alueella pidetään vuosittain merkittäviä ravikilpailuja, kuninkuusravit on järjestetty Äimärautiolla viisi kertaa. Tälläisiin suuriin tapahtumiin alue on hyvien yhteyksien päässä, löytyy pysäköintitilaa autoille, kevyen liikenteen väyliä pääsee helposti siirtymään keskustasta alueelle ja harrastajille on riittävästi tilaa hevosten kanssa kilpailuun valmistautumiseen.

Raviradan perustaminen ei ole halpaa, alueen on oltava tasainen, radan rakentaminen vaatii kokemusta ja ammattitaitoa. Hevosharrastajien ja ammattilaisten vuosien aikana tekemät investoinnit Äimärautiolla menisivät hukkaan. Alueella on reittejä, joita pitkin pääsee kesäisin harjoittamaan hevosia vaikka Kempeleenlahden mataliin vesiin. Näitä samoja reittejä käyttävät harkiten myös jalankulkijat ja pyöräilijät.

Raviradan siirtäminen ei onnistu nopealla aikataululla, uuden raviradan on ansaittava paikkansa hevosharrastajien keskuudessa. Tallit ja katsomot on rakennettava, harjoitusmaastoa on oltava riittävästi ympärillä. Mikäli Äimäraution ravirata halutaan siirtää on kaupungin varauduttava siirtoon vuosia aiemmin osoittamalla harrastajille korvaavat maastot. Mahdollinen paikka raviradalle voisi olla esimerkiksi Jäälissä, tai alakyläntien varrella sijaitsevilla hiekkakuopilla.


keskiviikko 19. lokakuuta 2016

Hietasaaren kaavamuutos edistää matkailua

Hietasaaren kaavaa on väännetty usemman vuoden ajan, asemakaavamuutosta on vastustettu luontoarvoilla, palstaviljelyllä, kulkuyhteyksillä, jne. Kaavan vastustaminen johtunee suurimmaksi osaksi suunnitelmissa olevasta huvipuistosta.

Kaupunki on teettänyt selvityksiä useammasta paikasta mihin huvipuisto voitaisiin sijoittaa Oulussa, Hietasaari on osoittautunut parhaaksi mahdolliseksi paikaksi kulkuyhteyksien ja majoitusmahdollisuuksien ansiosta. Lisääntynyt matkailijavirta tukisi myös alueen muita toimijoita, jäätelökauppiaita, ravintolayrittäjiä ja erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien tarjoajia.

Majoitusalan toimijat ovat jo havahtuneet suunnitelmiin ja kaavoituksessa on huomioitu heidän tarpeet mahdollistamalla lisärakentaminen. Pohto suunnittelee alueelle uutta hotellirakennusta ja kylpylähotelli Eden on varautunut laajentamaan toimintaansa. Kaupungin omistama leirintäalue Nallikari on rakentanut alueelleen uusia mökkejä ja kehittää palvelujaan myös jatkossa.

Hietasaareen on helppo tulla Bertel Jungin tietä pitkin, majoittua alueelle ja siirtyä kevyen liikenteen väyliä pitkin vaikka keskustaan ruokailemaan. Liikenteellisesti ainoa ongelmakohta tällä hetkellä on Pitkänmöljäntien risteys, johon on suunniteltu kiertoliittymä. Kiertoliittymän on laskettu olevan riittävän tehokas kyseisessä kohteessa. Mikäli huvipuisto sijoitettaisiin toisaalle, olisi liikenteen kuormitus huomattavasti suurempi ihmisten siirtyessä autoilla majoituksesta huvialueelle ja takaisin.

Jalan tai pyöräillen liikkuvat matkailijat käyttävät alueella rahaa huomattavasti enemmän kuin autoillessaan. Alueen ravintolapalveluja käytetään hyväksi ja kohteessa viihdytään pidempään. Hietasaaren kehittäminen tuo alueelle tärkeitä investointeja, työpaikkoja, saattaa matkailijoiden lisääntyminen houkutella Toppilansaareen myös päivittäistavarakaupan ja muita palveluja.

Hietasaari on alueena aliarvostettu, metsittynyt saari jossa risteilee hevosten tekemiä polkuja. Ranta-alueella näkee jalankulkijoita lintutornien läheisyydessä ja nuotiopaikalla, varsinkin kevättalvella. Ranta-alueilla kuntalaisilla edelleen mahdollisuus liikkua merenrannasta ja auringonlaskusta nauttien. Itse olen ilolla seurannut Kuusisaaren muuttumista metsittyneestä ryteiköstä tulevaisuuden kohtaamispaikaksi.torstai 29. syyskuuta 2016

Lähidemokratia ja tasa-arvotyö ovat keskiössä uutta peruskuntaa rakennettaessa

Perjantain Kalevassa 23.9.2016 Taina Pitkänen-Koli ja Terttu Kuusela kirjoittivat tasa-arvosta ja lähidemokratiasta Oulun Naisunioni ry:n nimissä.

Oulun kaupunginhallituksen kehittämisjaosto piti 20.9. kokouksen, jossa päätettiin tasa-arvo- ja lähidemokratiatyössä olevien henkilöstöresurssien ja määrärahojen siirtämisestä sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisuuteen. Näin tehdään, mutta tasa-arvoasiat jäävät edelleen kaupunginhallituksen alaisuuteen, kun se vahvistaa toimikuntien jäsenten valinnat.

Mikäli näin ei olisi tehty, olisi pelkona ollut, että yhteisötoiminnan sihteeristön ja esittelijän vuosien aikana hankkima ammattitaito ja verkostot olisivat kärsineet yhteisötoiminnan hajautuessa eri puolille alueita ja hallintokuntia. Yhteisötoiminnan eri toiminnot olisivat ottaneet takapakkia useamman vuoden. Näitä toimintoja ovat lähidemokratiatoimikunta, maahanmuuttajaneuvosto, tasa-arvotoimikunta, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Nämä toimikunnat ja neuvostot tukevat toisiaan tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja lähidemokratiatyössä.

Hyvälle alulle saatuja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia olisi ollut haastavaa jalkauttaa ja kehittää, kun konsernihallintoon ei jää uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti lainkaan palvelutuotantoa. Kuntalaisten kuuleminen ja alueellinen lähidemokratiatyö asukastupineen olisivat jäänyt vaille keskitettyä koordinointia.

Tasa-arvotyön tekeminen nykyisillä resursseilla on ollut haastavaa, eikä asiaa helpottaisi tasa-arvotyön hajauttaminen yhteisötoiminnoista. Lisäresurssille olisi silti tarvetta, tekemistä riittäisi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä, esimerkiksi virkamiesten ja luottamushenkilöiden kouluttamisessa, sukupuolivaikutusten ja lapsivaikutusten arvioinnissa. Näitä arviointeja tekemällä voidaan säästää euroja, joita on niukalti käytössä kaupungin tiukasta taloustilanteesta johtuen.

Vaikka yhteisötoiminnan resurssit ovat sivistys- ja kulttuurilautakunnan alla, on tasa-arvotyötä valvova elin edelleen kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva tasa-arvotoimikunta, täten se voi ohjeistaa hallintokuntia tasa-arvon toteuttamiseksi.

Hyvinvointipalveluiden siirtyminen maakuntaan jättää suuremmaksi osaksi sivistys- ja kulttuuripalveluiden leveille harteille kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävän. Sosiaali- ja terveysuudistuksessa osallisuuden ja lähidemokratian rooli on äärimmäisen keskeinen. Samoin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusulottuvuus on aivan olennainen, sen on oltava mukana kaikissa uuden peruskunnan toiminnoissa. Ennakkoluulottomasti lähdemme rakentamaan vahvaa ja monimuotoista Oulua.

Markku Eilola-Jokivirta
Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja
Jari Laru
Lähidemokratiatoimikunnan puheenjohtaja
Pasi Laukka
Yhteisötoiminnan päällikkö,
lähidemokratiatoimikunnan ja tasa-arvotoimikunnan esittelijä 

Julkaistu Kalevassa 29.9.2016

tiistai 27. syyskuuta 2016

Väkivaltaisten yhdistysten toimintaan puuttuminen

Viime viikot on käyty keskustelua mahdollisuudesta puuttua ääriliikkeiden toimintaan. Kaikki tietävät mistä tämä keskustelu on käynnistynyt. Ääriliike termi on ongelmallinen, esimerkiksi poliittisista puolueista joutuisimme välittömästi lakkauttamaan äärimmäisenä oikealla ja vasemmalla olevat puolueet. Lopulta olisimme hallitussa yhden puolueen järjestelmässä, tämä voisi tietenkin sopia joillekin, muttei olisi tervettä demokratiaa.

Uskontokuntien toimintaan pitäisi myös puuttua, kuka määrittelisi mikä uskontokunta olisi kaikkein keskeisin, ateismi on luettavissa myös eräänlaiseksi uskonnoksi. Pitäisikö suomalaisten alkaa harrastamaan hinduismia, vai kääntyä Jehovan todistajiksi?

Maanantaina 26.9. hallitus arvioi nykyisen lainsäädännön olevan riittävä, mikä on mielestäni oikein. Toimintaa pitää vain tarkentaa ja puuttua kaikkien väkivaltaisten liikkeiden ja yhdistysten toimintaan, riippumatta siitä missä päin poliittista kenttää ne sijaitsevat. Rikosten tekemistä varten järjestäytyneitä ryhmiä varten laista löytyy omat kohtansa helpottamaan poliisin toimintaa.

Välirauhansopimuksen mukaan Suomessa lakkautettiin satoja fasistiseksi luokiteltuja yhdistyksiä. Pariisin rauhansopimuksen 8. artiklan mukaan Suomi on sitoutunut olemaan sallimatta välirauhansopimuksessa kiellettyjen tai vastaavien järjestöjen toiminnan. Tämän sopimustekstin pohjalta on helppo lakkauttaa fasistiset liikkeet, yhdistykset ja puolueet.

Radikaali järjestöjen toimintaan pitää myös puuttua, suoran toiminnan liikkeiden väkivalta kohdistuu usein toisten omaisuuteen tai ammattiin, suoraan tai välillisesti. Monella on muistissa vuosien aikana tehdyt iskut turkistarhoille ja hakkuualueille metsätyökoneiden rikkomisena.

Vuosien aikana olen käynyt hyviä keskusteluja vaikeistakin asioista eri puolueiden edustajien kanssa. Koskaan ei ole tarvinnut turvautua väkivaltaan, ei edes miettiä sellaista mahdollisuutta. Keskustelut ovat avanneet uusia näkökulmia aiheeseen, myös minulle. Jokaisen keskustelun jälkeen olen voinut reilusti kätellä kanssa keskustelijat. Asiat riitelevät, eivät henkilöt.

keskiviikko 31. elokuuta 2016

Kuusisaaren kiertoreiteistä ilmoittaminen tapahtumien aikana

Kuusisaari on muuttamassa muotoaan, tanssipaviljonki on alueelta jo purettu. Alueelle toivotaan tulevaisuudessa enemmän tapahtumia ja ihmisiä. Tämä aiheuttaa omat ongelmansa Kuusisaaren ja Raatinsaaren läpi kulkevalle kevyelle liikenteelle.

Tapahtumia alueella on ollut useita kuluneen kesän aikana, pääosaa ovat näytelleet musiikkifestivaalit, sekä erilaiset urheilu- ja kuntotapahtumat. Tapahtumajärjestäjistä osa on hoitanut kiertoreiteistä informoimisen hyvin, toiset huonommin, joillekin mahdollisen kiertoreitin tarve on jäänyt kokonaan huomioimatta.

Tapahtumat tuovat alueelle väkeä, ihmisiä rahapussiensa kanssa nauttimaan olostaan alueella, tai ihastelemaan toisten fyysisiä suorituksia. He työllistävät samalla monta oululaista ja jättävät alueelle tärkeää valuuttaa, josta osa valuu myös kaupungin pohjattomaan kirstuun.

Paikallisille kulkijoille tapahtumat aiheuttavat ongelmia, pakottavat poistumaan tutulta reitiltä oudommille alueille. Usein alueen läpi kulkeminen on hankalaa, tai jopa mahdotonta tapahtumien aikana.

Kuusisaaren ja Raatinsaaren alue on kuitenkin helppo kiertää Merikosken siltojen kautta, tai Hietasaaren ja Pikisaaren kautta. Kahden hienon saaren kautta kulkevaa kevyen liikenteen väylää ei moni paikallinen osaa hyödyntää, moni turisti tuntee reitin paremmin. Pyöräilevien kaupunkilaisten opastaminen edellä mainituille reiteille olisi erittäin helppoa.

Keskustasta poistuvia kevyen liikenteen käyttäjiä voitaisiin informoida kiertoreiteistä esimerkiksi Kaarlenväylälle sijoitettavalla valotaululla. Valotaulu toimisi myös tapahtumille mainoksena ennen tapahtumaa ja tapahtuman ajan. Keskustaan saapuville opasteet voitaisiin sijoittaa Hietasaarentien alikulun paikkeille ja Alppilassa Lippitien risteykseen.

Merikosken sillat kiertoreittinä ovat haasteelliset, moni oululainen ei tiedä silloilla olevien väylien olevan yksisuuntaisia. Festarikansan vaeltaessa jalan väylillä on pyöräilijän miltei mahdoton päästä siltojen kautta keskustaan. Tälläisissa tilanteissa pitäisi miettiä, voidaanko esimerkiksi perjataista sunnuntaihin ottaa yksi ajokaista käyttöön kevyelle liikenteelle, tai ohjata pyöräilijät suosiolla Ainolanpuiston kautta keskustaan. Ainolanpuiston kautta kiertäminen lisää matkaa huomattavasti. 

Toppilasta keskustaan pyöräillessä aiemmin ehdottomani kiertoreitti lisää matkaa noin sata metriä. Ajan ja hermojen säästyminen väenpaljoudessa pyöräilyyn verrattuna on merkittävä, lisäksi voi oppia uuden erilaisen reitin työ-, tai asiointimatkalleen ja löytää uusia kulmia kotikaupungista.

Oulu on kaupunki joka vetää kesäisin kymmeniätuhansia vierailijoita erilaisiin tapahtumiin. Miksi emme näyttäisi osaamistamme näin yksinkertaisessa asiassa. 

torstai 9. kesäkuuta 2016

Koulutus luo tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Oulun kaupunginhallituksen vasemmistoliittolaiset jäsenet olivat yksimielisiä kouluverkkoa koskevassa asiassa. Valitettavasti kaupunginhallitus ei hyväksynyt Mikko Raudaskosken tekemää lisäystä kaupunginjohtaja Matti Pennasen esitykseen. Kaupunginhallitus äänesti asiasta, Raudaskosken esitys hävisi äänin 9-8.

Raudaskosken esityksessä Oulunsalon ja Kiimingin lukiot jatkaisivat toimintaansa, Niemenrannassa ja Salonpäässä olisi jatkossakin luokat 0-6, sekä Jokirannankoulu saneerattaisiin tai korvattaisiin uudisrakennuksella. 

Oulun vasemmiston kunnallistoimikunnan puheenjohtaja Rauno Hekkala sanoo. ”Haluamme tarjota kaikille nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet lukio-opintoihin, riippumatta siitä asuvatko he keskustassa vai haja-asutusalueella”.

Äänestystulos oli tiukin mahdollinen, Hekkala uskoo 13.6. olevan valtuuston olevan päätöksessään viisaampi ja hyväksyvän Raudaskosken tekemän esityksen. Kaikki vasemmistoliiton valtuutetut ovat Raudaskosken tekemän esityksen takana.

Virkamiehet ovat valmistelleet kouluverkkouudistusta jo vuosia, he ovat valmiita siirtämään koululaisia jopa kymmeniä kilometrejä kouluun ilman kunnollista joukkoliikennettä. Lukiolaisten kohdalla matkakustannukset tulevat vanhempien maksettaviski. Oulunsalon entiselle kunnantalolle on yritetty keksiä käyttöä, virkamiehille on mahdotonta siirtyä noin 20 kilometrin matkaa Oulun keskustasta työskentelemään lentokentän läheisyyteen. 

perjantai 3. kesäkuuta 2016

Kilpailukykysopimuksesta

Kuulun Paperiliiton Oulun osastoon, ammattiosaston hallitus ja luottamusmiehet pitivät kokouksen jossa valmistelivat kannanoton Paperiliiton valtuustolle. Kannanotto on jäsenten luettavissa sivustolla www.paperi43.com. Niille jotka eivät sivustolle pääse kirjautumaan,  alla oleelliset kohdat kannanotosta tänne omien kommenttieni kera.

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden kilpailukykysopimuksen mukaisesta neuvottelutuloksesta

Sipilän hallitus on käynyt neuvotteluja pakkolakien, yhteiskuntasopimuksen ja kilpailukyvyn nimissä. Käytännössä neuvotteluja on käyty siitä, miten sijoittajien tuotot turvataan. 

Hallitus haluaa turvata yrittäjien tulot ja lisätä tuloeroja, tämä lisää epävakautta työmarkkinoilla.

Paperiliiton Oulun osasto 43:n hallitus ja luottamusmiehet kävivät läpi Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton välistä neuvottelutulosta. Neuvottelutuloksesta päällimmäisenä tulee esiin 24 tunnin lisäys työaikaan, jos neuvottelutulos hyväksytään aloitetaan työajan lisäämiseksi paikalliset neuvottelut. Samaan aikaan Suomen pahimpien kilpailijamaiden työntekijäjärjestöt neuvottelevat palkankorotuksista ja lisääntyvästä vapaa-ajasta. 

Saksalaiset saavat samaan aikaan lähes 5% palkankorotuksia, ruotsalaisten neuvotellessa yli 2% korotuksesta palkkoihin, sekä lisääntyvästä vapaa-ajasta. Nyt saksalaiset ja ruotsalaiset eivät enää kelpaa ek:lle ja maan hallitukselle esimerkeiksi siitä miten tiukilla Suomen talous on, kilpailijamaita ovat nyt Kreikka, Portugali, Viro, Slovakia. Työnantajan saatua palkat näiden maiden tasolle, on vielä jonon jatkona Romania ja Bulgaria.

Oulun osaston pääluottamusmiehet pelkäävät, ettei paikallisia neuvotteluja tulla käymään aidosti. Neuvottelutuloksessa ”perälauta” on työnantajalle liian houkutteleva. Työajan vuosittainen pidentäminen tässä vaiheessa on ensimmäinen askel työnantajan haluamalla tiellä. Jatkossa saamme varautua entistä suurempiin vaatimuksiin tuottavuuden lisäämisen nimissä, miten käy suomalaisen neuvottelukulttuurin ja luottamusmiesten aseman?

Kun pää on saatu auki on seuraavana vuorossa lisää vaatimuksia työntekijöiden olojen heikentämiseksi. Työmarkkinoilla on ollut havaittavissa halu heikentää luottamusmiesten asemaa, tästä hyvänä esimerkkinä oikeudenkäynnit luottamusmiesten irtisanomisista.

Työsuojeluorganisaatio on huolissaan työntekijöiden jaksamisesta, erityisesti tavasta miten työpäiviksi muuttuvista v-päivistä ilmoitetaan. Seitsemän päivän ilmoitusaika on liian lyhyt, ilmoitusajan pitäisi olla huomattavasti pidempi. Suurella osalla työntekijöistä on elämää aidan ulkopuolella, lapsia, puolisoita, harrastuksia, luottamustoimia, jne.

Nopealla aikataululla tehtävät työajanmuutokset eivät sovi kovinkaan monelle. Työkierron jälkeen itse ainakin odotan vapaita perheen ja harrastusten parissa. Vuorotyössä harvinaiset viikonloppu vapaat menevät sosiaalisia suhteita ylläpitäen. 

Liiton tiedottaminen luottamusmiehille ja kentälle on viime vuosien aikana ontunut pahasti. Neuvottelun tuloksesta tiedotettiin seuraavana päivänä, kuitenkin iltapäivälehdet uutisoivat sopimuksen sisällöstä jo edellisenä iltana. Herää kysymys, onko liiton tiedotus luottamusmiehille ajan tasalla?

Liian usein ammattiosastoissa toimivat luottamushenkilöt joutuvat median tiedotuksen varassa antamaan lausuntoja jäsenille. Tämä ei ole tätä päivää, sähköiset viestimet on olemassa, jakelulistoja käyttämällä tieto luottamushenkilöille saadaan lähtemään samaan aikaan kun tiedote lähetetään medialle. 

Hyvää neuvottelutuloksessa on niin sanotun kriisilausekkeen puuttuminen. Tätä innokkaimmat voivat käyttää jonkinlaisena saavutuksena.

Tämän kappaleen lopusta leikkasin pätkän pois, itse olisin ollut realistisempi ja muotoillut kappaleen ainoasta hyvästä neuvottelutuloksessa. 

Työllisyyden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi on aiemminkin käytetty pekkaspäiviä. 1980-luvulla pekkaspäivät luotiin työllisyyden lisäämiseksi. Nyt ammattiliitot ja hallitus ovat poistamassa pekkaspäivät työllisyyden lisäämiseksi. Pekkaset ovat jälleen ratkaisu ongelmaan, keino päinvastainen.

Tämä on kappale jonka sisällön työllisyysministeri Lindström eilen osoitti todeksi eduskunnan kyselytunnilla. Hän ei ole itsekään ymmärtänyt miten työajan pidentäminen lisää työpaikkoja.
tiistai 24. toukokuuta 2016

Kesätyösetelien väärinkäyttö

Oulun kaupunki tarjoaa työnantajille tukea nuoren palkkaamiseksi 280€ kahden viikon ajaksi. Hienoa, nuoret saavat näin työkokemusta ja oppivat ettei raha kasva puussa. Ongelman aiheuttaa yrittäjien ahneus, suurin osa yrittäjistä maksaa nuorelle palkaksi vain kaupungilta saamansa tuen 280€.
Kesätyösetelin ohjeissa lukee selvästi, että nuorelle on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka, sivukuluineen, työstä on saatava myös työtodistus. Todellisuudessa kaupunki ei valvo millään tavalla, millaista palkkaa työnantajat ovat nuorille maksaneet, kaupunki toivoo pitkäjänteisen tiedottamisen lisäävän tietoutta asiasta ja poistavan ongelman.
Otetaan esimerkiksi jäätelönmyyjäksi palkattava nuori koululainen, hänelle luvataan ensimmäiseltä kahdelta viikolta 280€, mikäli hän oppii tehtävät ja haluaa jatkaa seuraavat kaksi viikkoa hänelle luvataan maksaa 350€ kahdelta viikolta. Molemmat kaksi viikkoiset sisältävät 60 työtuntia, jolloin tuntipalkaksi jää 4,67€ ja 5,83€. Kuulostaa reilulta nopeasti jäätelöpallojen pyörittelystä, mutta ei ole kaupungin laatimien sääntöjen mukainen palkka.
Tarkistin asian paikalliselta PAM toimistolta, kioskimyyjän työehtosopimuksen mukainen palkka on 10,67€ / h. Harjoittelijalle voidaan maksaa alimmillaan 85% tästä summasta, koululaiselle on maksettava vähintään 70% työehtosopimuksen mukaisesta palkasta, eli 7,47€ tunnilta.
Oulun työttömyysaste, erityisesti nuorisotyöttömyys kasvaa koko ajan. Koululaiset kilpailevat kesätöistä nuorten työttömien kanssa, ilman kaupungin myöntämää tukea. Oulun kaupungin on tuen maksajana puututtava väärinkäytöksiin ankarammalla kädellä ja tarkistettava, että nuorille maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka.


keskiviikko 18. toukokuuta 2016

Vapulta kuvia

Vapun jälkeen aika on vierinyt todella nopeasti. Osa syynä ajan karkaamiselle on ollut parantuneessa suorituskyvyssä ja ilmoissa, jotka ovat houkutelleet pyöräilemään pitkän ajan jälkeen. Enempää selaamatta laitan tänne nyt kuvia vapulta.
Moni tuttu varmasti itsensä kuvista löytää.