maanantai 20. maaliskuuta 2017

Tasa-arvotyö jatkuu

Edellisten kunnallisvaalien jälkeen sain Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajuuden. Toimikunnan kokoonpano oli onnistunut, jäsenet osallistuivat kokouksiin aktiivisesti ja hommia tehtiin yhdessä puoluekannasta riippumatta. Tasa-arvotoimikunnan työ ei ole pelkästään miesten ja naisten välisen tasa-arvon valvomista, toimikunnalle kuuluu myös yhdenvertaisuus asiat, niiden valvonta ja raportointi kaupunginhallitukselle.

Oulun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat olivat päivittämisen tarpeessa, edessä oli suuri työ viiden kunnan muodostettua uusi Oulu. Ensimmäiseksi kasattiin kolme työryhmää luottamushenkilöistä, virkamiehistä ja vapaaehtoisjärjestöjen toimijoista. Valmistuneista kolmesta suunnitelmasta kuntalaisille tärkeimmät ovat toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Lisäksi tehtiin kaupungin henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma. Kaikkia kolmea suunnitelmaa, asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista on seurattu aktiivisesti.

Toimikunnan puheenjohtajana en lähtenyt tavoittelemaan täydellisiä suunnitelmia, tarkoituksena oli luoda hyvä, vahva pohja joka elää ja kehittyy vuosien aikana tarpeiden mukaan. Suunnitelmia tarkastellaan vuosittain ja päivitetään parin vuoden välein. Raportoimalla ja vaatimalla suunnitelmien päivittämistä pidämme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat päättäjien ja virkamiesten mielessä.Valtuustokauden aikana henkilöstöä ja luottamushenkilöitä on koulutettu, opastettu ja kannustettu. 

Kokoukset olemme pitäneet pääosin muualla kuin Oulu10 tiloissa, olemme vierailleet Heikinharjun vastaanottokeskuksessa, tyttöjen talolla, Oulun kaupunginteatterilla, Ensi- ja turvakodilla, Oulun energialla, liikuntavirastolla ja monessa muussa paikassa. Jalkautumalla olemme tukeneet suunnitelmien tekijöitä, antaneet palautetta ja kannustusta, samalla olemme tehneet työtämme paremmin tunnetuksi. 

Kaupungin työntekijöissä on monta henkilöä jotka ovat tehneet ansiokkaasti työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen. Tasa-arvotoimikunta päätti keväällä 2017 luovuttaa tunnustuspalkinnon tasa-arvotyöstä, palkinnonsaajaksi tuli paljon hyviä ehdotuksia. Sarjakuvataiteilija Lauri Ahtisen tekemän tunnustuspalkinnon sai Priyanka Sood työstään monikulttuurisen työn koordinaattorina.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden takaamiseksi on vielä paljon tehtävää. Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajana olen saanut paljon tietoa ja osaamista tuleviin luottamustehtäviin. Tällä hetkellä suurimpana ongelmana näen resurssipulan tasa-arvotyöhön, Oulun kokoiseen kaupunkiin pitää saada tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöntekijä. Työntekijästä olisi apua neuvostoille ja lautakunnille neuvojana, kouluttajana, kannustajana, esittelijänä ja valmistelijana. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti