perjantai 21. syyskuuta 2018

Blogi siirtynyt toiseen osoitteeseen


Testaan toista sivustoa blogin ylläpitämiseksi. Uudet tekstit löytyvät osoitteesta eilolajokivirta.wordpress.com

torstai 18. tammikuuta 2018

Rekisteröidään opettajat?

OAJ haluaisi opettajat rekisteriin, ymmärrän rekisterin tarpeen opettajien työskennellessä lasten ja nuorten parissa. Pitäisikö rekisteriin silloin kerätä tiedot myös koulunkäynninavustajista, siivoojista, keittäjistä, kiinteistönhoitajista, jne.
OAJ perustelee rekisteriä PISA-tulosten heikon tuloksen selvittämisellä, rekisteristä voitaisiin tarkistaa yhteys opetushenkilöstön osaaminen suhteessa oppimistuloksiin, vertailemalla opetuskäytänteitä ja opettajien asenteita arvioinneissa. Opettajia pyydetään ilmeisesti täyttämään nykyään vapaaehtoinen tiedonkeruulomake, johon kaikki opettajat eivät vastaa. Ehkä kaikilla ei ole tullut päivitettävää tietoihin, silloin on turha käyttää aikaa lomakkeen täyttämiseen käymättömistä täydennyskoulutuksista.
Mitä tietoja rekisteriin kerättäisiin? Ainakin pätevyydestä, täydennyskoulutuksista ja rikosrekisterimerkinnöistä niiden osalta joilla ei ole merkintöjä. Entä jos merkintä rikosrekisteriotteesta puuttuu? OAJ haluaisi rekisterin julkiseksi, pitäähän vanhempien nähdä kuka heidän lastaan opettaa.
Rekisterin tekemisellä olisi varmasti hyvä tarkoitus, helpottaisi rekrytointia, patistaisi opettajia täydennyskoulutukseen ja auttaisi arvioimaan opettajien koulutustarvetta. Itse näen myös paljon ongelmia, kuka rekisteriä pitäisi yllä, kenellä kaikilla olisi oikeus tutkia rekisteritietoja, mitä tietoja rekisteriin kerättäisiin? Olisiko siellä nähtävillä rekisteröidyn opettajan perhesuhteet, edelliset työpaikat, irtisanomisen syyt, rikosrekisteriotteet?
Opettajarekisterin kerääminen vaatii paljon selvitystyötä ennen kuin sellainen voidaan perustaa, vapaaehtoisuuteen rekisteritietojen kerääminen ei voi perustua. Siellä joko ovat kaikki opettajat tai ei kukaan. Rekisteriin käsiksi pääsevien pitää olla tietoisia millaisia tietoja he käsittelevät, monet kerättäväksi suunnitelluista tiedoista ovat luottamuksellisia ja kuuluvat yksityisyydensuojan piiriin.

tiistai 19. syyskuuta 2017

Teklin alasajolla ei saavuteta säästöjä

Oulun kaupunki omistaa Oulun teknisen liikelaitoksen, eli Teklin. Suunnitelmissa on lakkauttaa Teklin infrarakentamisen ja ympäristön ylläpitopalvelut. 

Teklin kunnossapidon hinta on kilpailukykyinen yksityisen kanssa, vaikka Teklin hoitamalla keskustan alueella ei ole tilaa lumen varastointiin, laitakaupungilla lumelle riittää tilaa eikä lunta tarvitse kuskata lumenkaatopaikoille. Kaupungin asettamiin talvikunnossapidon kriteereihin pystyy parhaiten vastaamaan Tekli.

Teklin työntekijöistä valtaosa on toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella, talvella he suorittavat talvikunnossapitoa, kesällä nurmikoiden leikkuuta ja väylien korjausta. Vakituisen henkilöstön lisäksi Tekli työllistää vajaatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä.

Oulun teknisen liikelaitoksen toimintojen alasajo lisäisi kuluja ympäristön ylläpitopalveluissa ja infrarakentamisessa hintojen nousuna ja valvonnasta aiheutuvina kuluina. Kaupunki ei saa luovuttaa teknisten palveluiden tuottamista yksityisten markkinoiden armoille. 

Infrarakentamisen kohteet kilpailutetaan aina erikseen, tällä hetkellä hienoin, vielä kaikkien kaupunkilaisten mielessä oleva kohde on Kuusisaari. Kuusisaaren ja Hollihaan toteutuksesta vastasi Oulun tekninen liikelaitos.

maanantai 28. elokuuta 2017

Pyöräilyn edistäminen Oulussa

Oulun kaupunki haluaa edistää pyöräilyä erilaisin toimin, pyöräilyn edistämisellä on positiiviset vaikutukset mm. kansanterveyteen, keskustan elinvoimaan ja ihmisten hyvinvointiin. Oulussa pyöräily on helppoa johtuen maaston tasaisuudesta, ainoat mäet ovat rakentamisen myötä syntyneitä alikulkutunneleita ja siltoja.

Kaupunkipyörät palvelisivat Ouluun saapuvia opiskelijoita ja turisteja, kaupunkilaiset voivat yhdistää kaupunkipyörän osaksi työmatkaa joukkoliikenteen kanssa. Kokemukseni mukaan mallia kannattaa ottaa Helsingissä, pyörät ovat tavallisia pyöriä ja asemia on riittävän tiheässä palvelemassa käyttäjiä. Palveluun rekisteröityminen on helppoa ja käyttäminen edullista.

Keskustan läpi itä-länsi suunnassa kulkeminen vaatii tietämystä laillisista reiteistä, hallituskadun ja pakkahuoneenkadun pyöräkaistat ovat asiaa helpottaneet hieman. Suunnitelmissa on pakkahuoneenkadun muutattaminen pyöräilypainotteiseksi, autoilua ei kiellettäisi, mutta alueella autoilu tapahtuisi pyöräilijöiden ehdoilla.  

Keskustasta Linnanmaalle on tarkoitus tehdä pyöräilyn pääväylä Kuusisaaren kautta. Hyvä suunnitelma joka vaatii vielä miettimistä Kuusisaaren ja torin osalta. Kuusisaari on varattu ensi kesänä melkein joka viikonloppu erilaisille tapahtumille, tapahtumien turvallisuuden takaamiseksi pyöräilyä alueen läpi joudutaan varmasti rajoittamaan tai estämään.  

Kaupungin pitää tehdä tapahtumajärjestäjille selkeät säännöt, ettei Kuusisaaren läpikulkua estetä jalankulkijoilta tai pyöräilijöiltä kevyin perustein. Vaihtoehtoiset reitit eivät ole ratkaisu, jos sulkemiset tapahtuvat useampana viikonloppuna kesän aikana. Mikäli vaihtoehtoisia reittejä joudutaan käyttämään, pitää opasteiden olla selkeät ja hyvissä ajoin aiheutuvan haitan minimoimiseksi.

sunnuntai 28. toukokuuta 2017

Ajatus lentää presidenttiehdokkaalla

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen oli saanut jälleen idean. Asuminen on halvempaa maakunnissa kuin pääkaupungissa, eli työstä ei tarvitse maksaa samaa palkkaa eri alueilla.

Asumiskustannusten osalta Vanhanen on oikeassa, Helsingistä asunnon hankkiminen ja asuminen on kalliimpaa kuin esimerkiksi Oulusta. Tämä on huomioitu useimmissa työehtosopimuksissa, niistä löytyy palkkataulukoissa kohta pääkaupunkiseutu. Tämän kohdan alla luetellut palkat ovat hieman korkeammat kuin muuta Suomea koskevassa kohdassa.

Asuminen ja asunnon hankkiminen ovat vain pieni osa elinkustannuksista, rahaa kuluu syömiseen, harrastuksiin ja kulkemiseen. Ruoka on suunnilleen saman hintaista kaikkialla, pääkaupunkiseudulla lähikaupasta ruoan saa halvemmalla kuin Syötteen alueelta.

Kulkemiseen käytetään Helsingissä pääosin joukkoliikennettä, syrjemmässä pitää omistaa auto. Auton käytöstä aiheutuu pakollisia kuluja polttoaineen, vakuutusten, huoltojen ja katsastusten muodossa. Maakunnissa joukkoliikenne toimii parhaimmillaankin heikosti verrattaessa pääkaupunkiseudun tarjontaan.

Harrastusmahdollisuuksia löytyy maakunnista varmasti saman verran kuin pääkaupunkiseudulta. Harrastuksiin kulkeminen voi olla joillekin ongelma, harrastuspaikka voi olla kilometrien päässä, jopa kymmenien kilometrien päässä. Kulttuuritarjonnasta huolehtii kunta tarjoamalla kirjaston ja teatteriesityksiä mahdollisuuksien mukaan. Ei ole kansallisoopperaa tai balettia näkynyt maakuntavierailulla. Ei kyllä Lapista ole tuntureitakaan viety Etelä-Suomeen näytille.

Oletetaan, että Vanhasen esitys palkkojen alentamisesta menisi eteenpäin maakunnissa. Miten kävisi valtion ja kuntien verotulojen? Kovinkaan moni kunta ei liputtaisi uudistuksen puolesta verotulojen tippuessa, valtio joutuisi ottamaan lisää velkaa jakaakseen avustuksia kunnille. Kuntia olisi pakko avustaa, jotta palvelut voitasiin turvata kaikille asukkaille. Velaksi elämisen pysäyttäminen kokisi kovan kolauksen vähäisen pääoman paetessa vakaamman talouden omaaviin maihin.

Kasvukeskukset olisivat hetken päästä täynnä, asuntojen hinnat lähtisivät nousuun, asuminen kallistuisi. Työttömyys nousisi kasvukeskuksissa ja kasvukeskusten ulkopuolella olisi työvoimapula. Tähän hallitukselta on tulossa esitys pitkäaikaistyöttömien käyttämiseksi yrittäjille ilmaisena työvoimana, työttömyysturvan menettämisen uhalla, valtio siis tarjoaa yrittäjille ilmaista työvoimaa.

Joskus kannattaa ottaa asioista hieman selvää ja miettiä mitä sanoo. Matti Vanhasen esitys lisäisi valtion velanottoa, kasvattaisi luokkaeroja, eriarvoistaisi kansalaisia, autioittaisi Suomen maaseudun ja lisäisi työttömyyttä.

perjantai 5. toukokuuta 2017

Pysäköinninvalvonta retuperällä Oulussa

Oulun kaupungin pysäköinninvalvonta on retuperällä. Nettisivujen mukaan pysäyttämistä, pysäköintiä ja joutokäyntiä valvoo Oulussa pysäköinninvalvojat ja poliisi. Todellisuudessa poliisi ei kerkeä, tai halua puuttua laittomaan pysäköintiin. Pysäköinninvalvojat tekevät työtä pääsääntöisesti virka-aikana.

Laittomasta pysäköinnistä ilmoittaminen on hankalaa, soittamalla numeroon 112 kehotetaan ottamaan yhteyttä pysäköinninvalvojiin. Pysäköinninvalvonnan kohdalta löytyy numero Oulu10 vaihteeseen, sekä sähköpostiosoite. Virka-aikana pysäköintivirhemaksun saaminen on siis huonosta tuurista kiinni.

Iltaisin ja viikonloppuisin pysäköintivirhemaksun saaminen on vielä epätodennäköisempää. Poliisilla ei ole kiinnostusta tai resursseja puuttua virheelliseen pysäköintiin, pysäyttämiseen tai joutokäyntiin. Hätäkeskuspäivystäjät kysyvät ensimmäisenä onko pysäköinnistä vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle. Pysäköinninvalvojia ei näy suorittamassa valvontaa senkään vertaa.

Viime vuonna Pakkahuoneenkadun reunaan sijoitettiin pyöräkaista ja katu muuttui kaksisuuntaiseksi pyöräilijöille, iltaisin ja viikonloppuisin pyöräkaistan käyttäminen on mahdotonta pysäköityjen ajoneuvojen takia. Pyöräilijät joutuvat siirtymään joko jalkakäytävälle tai vastaantulijoiden kaistalle.

Erilaisia tapahtumia järjestetään ympäri kaupunkia, erityisesti viikonloppuisin ja iltaisin. Tilaisuuksiin saavutaan usein omilla autoilla ja pysäköintipaikkoja on rajoitetusti, nokkelat autoilijat ovat keksineet pysäköidä ajoneuvonsa kevyen liikenteen väylille ja nurmikoille.

Miksi pysäköinninvalvojat eivät voi tehdä kohdennettua valvontaa virka-ajan ulkopuolella, tai tiedossa oleviin ongelmakohtiin kaupunkialueella. Vappuna Helsingin pysäköinninvalvojat suorittivat valvontaa Kaivopuiston alueella, uskoisin työpanoksen olleen kannattava sekä pysäköinninvalvojalle ja kaupungille.

Voin vain onnitella oululaisia autoilijoita, teillä on tällä hetkellä hyvä tilaisuus pysäköidä ajoneuvo ilmaiseksi, pysäköinninvalvonta ei suorita valvontaa kuin nimellisesti virka-ajan ulkopuolella ja poliisia pysäköinninvalvonta ei kiinnosta.

perjantai 28. huhtikuuta 2017

Profetiaa vuosien takaa, vai vinkkejä oikeistolle?

SAK teki vuoden 2007 eduskuntavaaleja videoita, joilla pyrittiin nostamaan työväen äänestysaktiivisuutta. Videot tuntuivat silloin olevan hieman yliampuvia, mutta saivat muutaman näyttökerran televisiossa ennen hyllyttämistä.

Kymmenen vuotta on kulunut ja videoita katsellessa voi todeta SAK:n olleen edellä aikaansa. Oiva Lohtanderin näyttelemä hahmo pitää kulutusjuhlia ja miettii miten parhaiten hyötyisi kansalaisista. Kahden euron tuntipalkka, kahvitauot silloin kun työnantajalle sopii, lomat vain niille joilla on siihen varaa…

Profetia on käynyt pelottavan hyvin toteen, kun katsoo mitä Sipilän hallitus ja EK ovat tehneet viimeisten vuosien aikana. Työntekijöiden asemaa on heikennetty ja pyritään heikentämään edelleen, sopimusyhteiskunta halutaan rikkoa ja työttömiä motivoidaan töihin rangaistuksilla. 

Neuvottelut kilpailukyvyn palauttamiseksi aloitettiin kolmikantaisesti, kun asia ei edennyt työnantajan haluamalla tavalla hallitus keksi pakkolait. Pakkolait jotka olisivat olleet ristiriidassa perustuslain kanssa, tätä ei tarvinnut tutkia hallituksen vetäessä esityksensä pois.

Seuraavaksi aloitettiin neuvottelut kilpailukykysopimuksesta, 24 tuntia lisää vuotuista työaikaa ja lomarahojen leikkauksia. Matkailu- ja ravintola-alalla ostovoiman heikkeneminen tulee näkymään tulevana kesänä, palvelualoilta työntekijöitä on sanottu irti ja nollatuntisopimuksella oleville ei ole tarjottu työtunteja.

Seuraavan siirron teki EK irtisanomalla keskusjärjestösopimukset, työehtosopimuksista tai niihin liitettävistä asioista EK ei halua enää neuvotella. Sopimusten irtisanominen tulee aiheuttamaan häiriöitä työmarkkinoille syksyn aikana liittojen neuvotellessa korvaavia tekstejä työehtosopimuksiinsa.

EK ei halua toimia työmarkkinaneuvottelijana, siitä huolimatta heidän johtajansa käyvät jatkuvasti mediassa kertomassa huolensa suomalaisen työvoiman kalleudesta ja kilpailukyvyn heikosta tasosta kilpailijamaihin verrattuna. Joustamattomat työehtosopimukset, paikallisen sopimisen puuttuminen, 15% liian suuret palkat, palkkaamisen vaikeus ja irtisanomisen hankaluus.
  
Työttömien asemaa on heikennetty viimeisen vuoden aikana leikkaamalla ansiosidonnaisen päivärahan kestoa merkittävästi, seuraava suunnitelmissa on aktivoida työttömiä. Mikäli et hae 15 työpaikkaa, työskentele 5 päivää tai 18 tuntia kolmen kuukauden aikana, leikataan työttömältä työmarkkinatukea ja ansiosidonnaista päivärahaa.

Tällä hetkellä maassa on noin 340 000 työtöntä ja avoimia työpaikkoja noin 40 000. Suuri osa avoimista paikoista on määräaikaisia, nollatuntisopimuksella, provisiopalkalla, tai korkeakoulututkinnon vaativia johtajapaikkoja. Työpaikkoja joihin on vaikea löytää työntekijöitä, koska työstä ei makseta palkkaa jolla voisi oikeasti elää, tai vaatimus taso työntekijälle on liian korkea.

Eivät työnantajatkaan ole jääneet ilman hallituksen toimenpiteitä, heille on esitetty toiveita työllistämisestä ja investoinneista, annettu verohelpotuksia ja siirretty työnantajamaksuja työntekijöiden maksettavaksi. Verohelpotuksista huolimatta investoinnit ovat harvassa eikä uusia työpaikkoja ole syntynyt haluttuun tahtiin.

Kuntavaaleissa äänestysprosentti jäi valitettavan alhaiseksi, työnantajille tämä sopii hyvin. Ammattiliittojen pitää nousta entistä selkeämmin vastustamaan osakkeenomistajien ahneutta, tultava ulos kannanotoilla ja kannustettava jäseniään äänestämään oikeita työväenpuolueita. Vastakkain asettelun aika ei ole ohi, Suomen työllisyyttä ei saada nousuun antamalla keppiä yksille ja hallintarekisteri toisille.

Ellei muutosta tapahdu on pelkona lisäleikkauksia koulutukseen, työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille. Työntekijätkään eivät jää ilman keppiä, hallituksen tavoitteena on luoda Suomeen halpatyömarkkinat. Sote-uudistuksesta aiheutuvat kulut (noin kolme miljardia) on jostain kaivettava, seuraavaksi saamme varmaan sotu-uudistuksen. Suomea ajetaan kohti luokkayhteiskuntaa kasvattamalla tuloeroja, kohta köyhillä ei ole muuta syötävää kuin rikkaat